Plzeňský kraj čeká řada soutěží v požárních sportech

obrazek
22. listopadu 2018 12:36, aktualizováno 30. listopadu 2018 13:40, Petra Jarošová

„V Plzeňském kraji je pořádání soutěží v požárních sportech na velmi dobré úrovni a my se budeme snažit, aby možnosti realizací aktivit v této oblasti byly ještě lepší. Podporovat budeme také obnovu požární techniky v hasičských jednotkách, “ řekl náměstek Ivo Grüner.
Dobrovolní hasiči v kraji mohu čerpat finanční prostředky na zabezpečení jejich činnosti v oblasti požárního sportu, odborné přípravy, práce s mládeží a v oblasti preventivně výchovné, od spádových okresních sdružení. V následujícím roce čeká hasiče mnoho akcí, jako jsou například krajská kola soutěží Plamen, v disciplínách TFA a ve vyprošťování nebo také výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí.
V našem regionu funguje bez mála osm set sborů dobrovolných hasičů, které mají téměř 36 000 členů. V jejich řadách samozřejmě nechybí ani děti. Na roli hasiče se jich ve sborech dobrovolných hasičů připravuje na 5 tisíc.

zleva: Vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení Radek Svoboda, náměstek Ivo Grüner a zastupitel Plzeňského kraje Jan Látka