Plzeňský kraj finančně podpoří menší obce při zajištění bezpečnosti

16. října 2018 Ing. Radek Svoboda
Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program s názvem „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti v souvislosti s rozvojem průmyslových zón“. Jedním z aktuálních bezpečnostních problémů v kraji je totiž problematika zaměstnávání cizinců v průmyslových zónách a s ní spojená změna bezpečnostní situace v dotčených obcích. Jejich starostové se shodují na tom, že je potřeba finančně podpořit výkon služby obecních policií v menších obcích. Za tímto účelem byl schválen uvedený dotační program s vyčleněnou částkou 3 000 000 Kč. Žadatelem může být obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2 000, která nemá zřízenou obecní policii. Více na adrese: http://dotace.plzensky-kraj.cz/