Dotační program „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“přijímá žádosti až do konce června

obrazek
04. března 2019 11:38, aktualizováno 23. května 2019 09:41,

Finanční prostředky z tohoto programu mohou být poskytnuty na zajištění zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku na území obce s počtem obyvatel do 2 tisíc a to prostřednictvím obecní policie, bezpečnostní agentury, kamerového systému, dalšími technickými opatřeními nebo zpracováním analýzy k posílení veřejného pořádku a bezpečnosti v obcích. Finanční podpora je určena zejména na zajištění bezpečnosti na veřejných prostranstvích a není určena na bezpečnostní opatření primárně sloužící k ochraně budov či jiného majetku žadatele.

Žádosti je možné podávat do 30. 6. 2019

Další podrobnosti jsou zveřejněny na portálu eDotace, na níže uvedeném odkazu: 


http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/713