Pravidla dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“

obrazek
23. ledna 2019 11:17, aktualizováno 12. února 2019 10:47, Petra Jarošová
Celkem 10,3 milionu korun je pro letošní rok vyčleněno na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů Plzeňského kraje. Kraj prostřednictvím dotačního titulu přispívá obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů. Dotační program zahrnuje tyto dotační tituly:
Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu
Tímto příspěvkem kraj spolufinancuje nákup nového dopravního automobilu obci, které byla na tento nákup přiznána účelová dotace Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR z prostředků státního rozpočtu.
Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy
Příspěvek je určen na nákup a opravy požární techniky a věcných prostředků požární ochrany pro JSDHO. 
Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky
Tímto příspěvkem kraj spolufinancuje částkou 500 000 Kč nákup nové cisternové automobilové stříkačky obci, které byla na tento nákup přiznána účelová dotace Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR z prostředků státního rozpočtu. 
Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu
Příspěvek je určen na opravy cisternové automobilové stříkačky, které nejsou technickým zhodnocením. Maximální výše příspěvku je 700 000 Kč s maximální finanční spoluúčastí kraje 50 %.
Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu
Příspěvek je určen na opravy jakékoliv cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu, které nejsou technickým zhodnocením. Maximální výše příspěvku je 200 000 Kč s maximální finanční spoluúčastí kraje 50 %.
Pravidla pro žadatele najdete v systému eDotace.
Žádosti se podávají prostřednictvím systému eDotace (odkaz: http://dotace.plzensky-kraj.cz)