Předání cen vítězům projektu KPBI

obrazek
21. července 2021 10:58, aktualizováno 12:02, Petra Jarošová
Pravidelnou součástí projektu, která má za cíl zvýšit zájem žáků základních a středních škol, je vyhlášení on-line soutěží o věcné ceny. Základní kvíz obsahuje 20 otázek na téma bezpečného chování v kyberprostoru a není nijak časově omezený. Po správném zodpovězení všech otázek je žák zařazen do slosování a může se zúčastnit nadstavbového KVÍZU PLUS, kde na něj čekají obtížnější otázky. Je mu dále zaznamenáván čas, který na bezchybné vyplnění potřeboval.
Po ukončení projektu jsou v každém kraji vylosováni tři vítězové v kategorii 8 - 12 let a tři v kategorii 13+ let. Pět nejrychlejších z KVÍZU PLUS postupuje do krajského finále, které letos proběhlo on line. Vítězové se kvalifikovali do celorepublikového finále, které i letos proběhne od 10. do 13. června on line formou.
V Plzeňském kraji probíhá tradičně i soutěž škol v kategoriích ZŠ do 200 žáků, ZŠ nad 200 žáků, SŠ do 500 žáků a SŠ nad 500 žáků. Školy jsou hodnocené podle procentuální účasti zapojených žáků k celkovému počtu žáků školy.
„Ročník 2020 byl poznamenaný neúčastí žáků na prezenčním vyučování. Přesto se do kvízu v rámci celé ČR 27 000 žáků zaregistrovalo. V Plzeňském kraji úspěšně absolvovalo on-line kvíz 2 300 žáků a KVÍZ PLUS 260 žáků,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast IT, digitalizaci a Centrální nákup Pavel Hais.
V roce 2020 proběhl již sedmý ročník tohoto projektu zaměřeného na kybernetickou bezpečnost, do kterého je zapojeno celkem 12 krajů. Každý kraj přispívá na společné náklady částkou 50 000 Kč ročně a zároveň pravidelně čerpá dotace z dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR „Prevence kriminality“. Projekt má své webové stránky www.kpbi.cz. Formou zejména e-learningových lekcí a videospotů se věnuje širokým cílovým skupinám – dětem a studentům, pedagogům, rodičům, seniorům, policistům a sociálním pracovníkům.
Partnery projektu jsou společnosti Microsoft, GORDIC, CZ.NIC, AFCEA, Policie České republiky a Ministerstvo vnitra ČR. Záštitu nad ním převzala Asociace krajů ČR a Národní centrum kybernetické bezpečnosti.