Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou

obrazek
23. listopadu 2018 12:45, aktualizováno 30. listopadu 2018 13:41, Ing. Radek Svoboda

Dnem 23. listopadu 2018 byl vyhlášen dotační program, který je určen pro poskytování finanční pomoci na obnovu majetku obcí Plzeňského kraje postižených pohromou.

Žádosti mohou podávat obce Plzeňského kraje, jejichž majetek byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý plnit základní funkce sloužící veřejnosti. Dle Pravidel je obec povinna podat žádost do 30 dní od vzniku škody. Podrobnosti a Pravidla dotačního programu najdete na portálu Plzeňského kraje pod záložkou eDotace.